KÓRNIK

Zamek i Arboretum w Kórniku - miejsce szczególnie warte odwiedzenia, zwłaszcza w porze ciepłej.
Zdjęcia: 05.2014
Wiki: Kórnik, Arboretum w Kórniku
© Maciek Wasowski