KÓRNIK

Zamek i Arboretum w Kórniku to jeden z najciekawszych i najwspanialszych obiektów okolic Poznania. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym-nekropolią właścicieli został uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP w 2011 roku.  Teren zwiedzania obejmuje: budynek zamku, oficyny, pawilon parkowy, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, park-arboretum i kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Najważniejszą częścią zespołu jest posadowiony na wyspie zamek kórnicki z jego wyposażeniem, zbiorami, biblioteką od niemal dwustu lat stanowiący ważny ośrodek kulturalny i naukowy na mapie kraju i Europy.
Zdjęcia: 05.2014
Wiki: Kórnik, Arboretum w Kórniku
kor14_IMG_0001kor14_IMG_0002kor14_IMG_0003kor14_IMG_0004kor14_IMG_0005kor14_IMG_0006kor14_IMG_0007kor14_IMG_0008kor14_IMG_0009kor14_IMG_0010kor14_IMG_0011kor14_IMG_0012kor14_IMG_0013kor14_IMG_0014kor14_IMG_0015kor14_IMG_0016kor14_IMG_0017kor14_IMG_0018kor14_IMG_0019kor14_IMG_0020kor14_IMG_0021kor14_IMG_0022kor14_IMG_0023kor14_IMG_0024kor14_IMG_0025kor14_IMG_0026kor14_IMG_0027kor14_IMG_0028kor14_IMG_0029kor14_IMG_0030kor14_IMG_0031kor14_IMG_0032kor14_IMG_0033kor14_IMG_0034kor14_IMG_0035kor14_IMG_0036kor14_IMG_0037kor14_IMG_0038kor14_IMG_0039kor14_IMG_0040kor14_IMG_0041kor14_IMG_0042kor14_IMG_0043kor14_IMG_0044kor14_IMG_0045kor14_IMG_0046kor14_IMG_0047kor14_IMG_0048kor14_IMG_0049kor14_IMG_0050