Kupari (HR) zatoka umarłych hoteli
Bay of dead hotels

Jednym z okazalszych pomników wojny domowej z lat 90-tych jest kompleks hotelowo-rekreacyjny w Kupari pamiętający lata świetności socjalizmu, który obecnie szerszemu gronu znany jest jako zatoka umarłych hoteli.
Więcej tu.
zdjęcia: 07.2019
kupari_1449kupari_1450kupari_1451kupari_1452kupari_1453kupari_1454kupari_1455kupari_1456kupari_1457kupari_1458kupari_1459kupari_1460kupari_1461kupari_1462kupari_1463kupari_1464kupari_1465kupari_1466kupari_1467kupari_1468kupari_1469kupari_1470kupari_1471kupari_1472kupari_1473kupari_1474kupari_1475kupari_1476kupari_1477kupari_1478kupari_1479kupari_1480kupari_1481kupari_1482kupari_1483kupari_1484kupari_1485kupari_1486kupari_1487kupari_1488kupari_1489kupari_1490kupari_1491kupari_1492kupari_1493kupari_1494kupari_1495kupari_1496kupari_1497kupari_1498kupari_1499kupari_1500kupari_1501kupari_1502kupari_1503