Wilno

Galeria z jednodniowego pobytu w Wilnie. Zawiera zdjęcia z kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarza na Rossie, Ostrej Bramy, Placu Katedralnego z Katedrą, starówki oraz domu Mickiewicza.
Zdjęcia: 08.2010