Co zobaczyliśmy w Norwegii?
What did we see in Norway?